Ett år på Umeå universitet

Jag blev ju helt klar med skolan för ca en månad sedan. Nu väntar jag bara på att examensbevisen ska komma och det kan tydligen ta ett tag. Jag tänkte i alla fall att jag skulle sammanfatt mitt årlite för er som är intresserade. Vem vet, det är kanske någon av er som vill läsa till barnsjuksköterska?
 
Första terminen bestod av två ganska övergripande kurser. Dena ena inriktad mot folkhälsa och förebyggande hälsovård, den andra var inriktad mot sjukhusvård. Folkhälsokursen var riktigt bar med en duktig kursansvarig som ville att vi alla skulle lyckas bra under utbildningen. Den andra kursen var tyvärr mindre bra och jag kunde tycka att ibland låg fokus på lite fel saker. Jag lärde mig ändå en del i båda kurserna.
 
Under vårterminen har vi skrivit uppsats parallelt med att vi läst två andra kurser. Dessa två andra kurser fick vivälja själva vilket gjorde att jag kunde inrikta mig lite mer mot neontal. Jag valde därför att läsa Neonatal intensivvård och Familjefokuserad omvårdnad. Neonatal intensivvård var en riktigt bra kurs och jag hade önskat att den var längre. Familjefokuserad omvårdnad var också en bra kurs även om jag inte riktigt förstod det i början, men allt eftersom såg jag saker som jag kunde ha nytta av på jobbet. 
 
Inför uppsatsen tycker jag att det länge var många oklarheter och otydligheter i hur arbetet skulle utföras vilket försvårade hela arbetet. Sen upplevde jag även att vi studenter behandlades respektlöst under våra dagtar i Umeå med opponering. Riktigt tråkigt att det blev så.
 
Överlag då? Jag tycker att själva distansbiten har fungerat super och det har funnits bra verktyg att använda för att kunna jobba med arbeten på olika orter. Jag tycker också att det har varit bra att vi fått syra lite över utbildningen själva och också själva fått välja vart vi ville ha praktik. Jag hade inga större svårigheter att hitta praktikplatser men det gäller att vara ute i god tid.