Nambiti Cheetah Breeding Project

När vi var på Nambiti var vi också iväg på något som kallas Cheetah Breeding Project, där de föder upp geoparder och lär dem jaga i det vilda för att sedan kunna släppa ut dem i det vilda. Geoparden är utråtninghotad och en stor del ligger i att alla geoparder är så genetiskt lika så det är svårt att komma ifrån inavel. Därföer DNA-testas alla geoparder som föds för att man sedan ska kunna para ihop dem med lämplig partner.