Sömnlogg 1

Så här vi gjort den första sömnloggen. Och vi har även kommit fram till en sömnplan som vi nu jobbar efter. Jag tycker redan att jag kan se en lite förbättring och jag är väldigt hoppfull om att det kommer fortsätta. Målet är inte att han inom en månad ska sova i eget rum hela nätterna, utan målet är att både han och jag ska sova bättre. Funkar det så får han gärna sova kvar med oss för vi tycker det är riktigt mysigt. Visar det dock sig att vi stör varandra så får vi kanske ändra på det. Jag är beredd på att det kommer ta tid och känner inte heller att jag har speciellt bråttom. Det känns mest bara skönt att vi kommit igång och gör något aktivt och inte bara går och väntar.